SAMENWERKING MET NETWERKEN

De Kenniswerkplaats is verbonden met de volgende netwerken:

Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad
De kenniswerkplaats jeugd van Utrecht Stad.

Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht
Samen leren binnen het brede jeugddomein. Zie ook de werkvormen.

Kennisplatform Utrecht Sociaal
Kennisdeling om de praktijk van het sociaal domein te verbeteren.

Expertisenetwerk Flevoland-Utrecht
Actie-onderzoek en monitoring om van kennis en ervaring van complexe situaties uit de praktijk te leren.