Zelfgestuurd Leren

Wat is het Klein-en-Fijn project 'Zelfgestuurd Leren'?

Het idee achter 'zelfgestuurd leren in de klas' is de leerlingen meer regie over hun eigen leerproces geven. Dit zou in het voortgezet onderwijs voor betere motivatie van leerlingen kunnen zorgen.

Aan de Kenniswerkplaats is gevraagd om deze werkwijze te onderzoeken op een school waar deze wordt toegepast. Er zal gekeken worden naar de werkzame elementen van de aanpak in zowel literatuur als in de lessen waarin zelfgestuurd leren wordt toegepast.

Waarom voeren we het project uit?

We willen inzicht krijgen in wat werkt en positief bijdraagt aan het zelfgestuurd leren van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Deze inzichten kunnen mogelijk ook door andere docenten en op andere scholen toegepast worden in de lessen.

Welke onderzoeksmethoden zijn gebruikt?

Het onderzoek bestaat uit een interview met de docent die zelfgestuurd leren toepast, twee focusgroepen met leerlingen, observaties van twee lessen en korte vragenlijsten voor leerlingen aan het einde van deze lessen.

Wat heeft het project opgeleverd?

Het project levert vanuit de literatuur onderbouwing op van de aanpak voor zelfgestuurd leren. Daarnaast is er een rapportage en een handout opgeleverd over dit onderzoek.

Vragen over dit project? Mail RKJGC@hu.nl

Dit is een van onze Klein-en-Fijn projecten. Wilt u hier meer over weten? Klik dan hier.