Wegwijzer mentaal kapitaal

De wegwijzer voor de aanpak van schoolstress, prestatiedruk en schooluitval

Doel

Deze wegwijzer is ontwikkeld voor en met scholen om het proces van evidence informed werken in een schoolcontext te stimuleren. Met de wegwijzer kan er stapsgewijs worden nagegaan op welke domeinen de school goed functioneert en waar nog ruimte is voor verbetering op het gebied van schoolstress, prestatiedruk en schooluitval. Op basis van 8 domeinen worden specifieke aanbevelingen gedaan, suggesties voor interventies gegeven en good practices van andere scholen gedeeld. De doelgroep is onder anderen zorgcoördinatoren, teamcoördinatoren, orthopedagogen en schoolpsychologen werkzaam in schoolverband, schoolleiders, leerlingen van middelbare scholen en hun ouders.

Gebruik

Doorloop de wegwijzer en bepaal samen aan welke domeinen je aankomend jaar wil werken. De wegwijzer is bedoeld om het gesprek in zorg- en coördinatieteams in school, bij voorkeur samen met jongeren en ouders, op gang te brengen om zo tot een gezamenlijk gedragen aanpak te komen die schoolbreed ingezet kan worden. We raden aan om 3 domeinen te selecteren waarna je een gezamenlijk plan kan opstellen en vergeet niet te evalueren tijdens het proces. Wat gaat er goed, wat kan er beter en hebben de gekozen inspanningen effect?

Er zijn verschillende mogelijkheden om ondersteuning te krijgen in deze processen. Denk hierbij aan de Gezonde School Adviseur of de psycholoog/orthopedagoog in je school of samenwerkingsverband. In de handleiding kan er meer informatie gevonden worden hoe men extra ondersteuning kan vinden.

Wetenschappelijke onderbouwing

Deze wegwijzer is tot stand gekomen door een langlopende studie naar stress, prestatiedruk en schooluitval bij jongeren. Alle aanbevelingen zijn voortgekomen uit literatuurstudies, monitorstudies en resultaten van interviews en focusgroepen. Meer informatie over dit onderzoek is hier te vinden.