Vollenhove vooruit

Over het onderzoek

In 2020 is de buurtaanpak Vollenhove Vooruit gestart en onderdeel geworden van de Regio Deal vitale wijken. De provincie Utrecht heeft Hogeschool Utrecht gevraagd om aanvullend onderzoek uit te voeren naar de ervaringen van kinderen in de leeftijd van 3 tot 12. Het is een participatief onderzoek mét de kinderen in de wijk, waarbij de 'quality of life' die kinderen zelf ervaren in beeld wordt gebracht door middel van foto- en grafische elicitatie.

Doel

Het project start in januari 2024 en wordt afgesloten met een tentoonstelling voor kinderen, ouders en wijkbewoners in september 2024. Het onderzoek geeft inzicht in wat voor kinderen van belang is bij een dergelijke buurtaanpak. Het draagt bij aan de integrale buurtaanpak Vollenhove Vooruit door te luisteren naar de kinderen, immers: ‘it is our children who raise the village’.

Samenwerking

Binnen deze Regio Deal werken vier gemeenten (Utrecht, Nieuwegein, Zeist en Amersfoort), provincie Utrecht, RIVM, GGDrU en een zestal ministeries (BZK, SZW, VWS, J&V, LNV en OCW) aan leefbare, veilige en gezonde wijken met gelijke kansen voor iedereen. De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het kennis- en monitoringsprogramma van de Vitale Wijken aanpak: de 'Monitoring en kennislijn Regio Deal Vitale Wijken'.