Samen oplopen

Wat is het Klein-en-Fijn project 'Samen Oplopen'?

Samen Oplopen koppelt vrijwilligers aan gezinnen en jongeren die veel stress en zorgen hebben. Dit kan komen doordat ze in armoede leven of nieuw zijn in Nederland. Sinds een aantal jaar is het aanbod uitgebreid naar kwetsbare zwangere moeders en is er groepsaanbod gecreëerd. Dit wordt vormgegeven binnen het pilotproject ‘Start Kansrijk’ (een onderdeel van Kansrijke start in de gemeente Zeist). Samen Oplopen en de Gemeente Zeist hebben de RKJGC gevraagd te onderzoeken wat de ervaringen van gezinnen zijn binnen het reguliere aanbod en het pilotproject.

Waarom voeren we het project uit?

Door middel van dit onderzoek willen we het reguliere aanbod van Samen Oplopen (en Start Kansrijk) verbeteren zodat dit beter aansluit op de behoeften van de desbetreffende gezinnen.

Welke onderzoeksmethoden worden gebruikt?

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, is een kleinschalig onderzoek uitgevoerd waarin zowel deelnemers als coördinatoren van Samen Oplopen zijn geïnterviewd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van kwantitatieve data uit de impactmetingen van Samen Oplopen.

Wat levert het project op?

Het onderzoek heeft de rapportage ‘Betekenisvolle steun – duiding geven aan de ervaren ondersteuning vanuit Samen Oplopen’ opgeleverd. Met de resultaten en aanbevelingen uit dit rapport heeft Samen Oplopen:

- Gegevens en aanbevelingen over de ervaring van gezinnen met het aanbod van Samen Oplopen en de ervaringen met de pilot Start Kansrijk.

- Handvatten en aanbevelingen om de bestaande vragenlijst voor deelnemers te verbeteren. Hiermee kan het aanbod zowel kwalitatief als kwantitatief worden geëvalueerd.

Vragen over dit project? Mail RKJGC@hu.nl

Dit is een van onze Klein-en-Fijn projecten. Wilt u hier meer over weten of heeft u een idee voor een Klein-en-Fijn project? Klik dan hier.