Promotieonderzoek - Adolescenten en games: Opgroeien in een hybride leefwereld

Wat is het promotieonderzoek 'Adolescenten en games: Opgroeien in een hybride leefwereld'?

Adolescenten brengen steeds meer vrije tijd door met het spelen van games en bevinden zich mede daardoor in een hybride leefwereld. Deze relatief nieuwe wereld brengt nieuwe uitdagingen mee rondom identiteitsontwikkeling en psychosociaal welzijn; voor gamende adolescenten zelf, maar ook hun (professionele) opvoeders. Wij onderzoeken de relatie tussen gamen, identiteitsontwikkeling en psychosociaal welzijn en de rol (professionele) die opvoeders hierin hebben.

Waarom voeren we het project uit?

Op dit moment ontbreekt kennis over de relatie tussen gamen, identiteitsontwikkeling en psychosociaal welzijn van adolescenten en is het onder andere lastig om handvatten voor (professionele) opvoeders te ontwikkelen. Handvatten kunnen helpen om beter aan te sluiten bij de leefwereld en behoeftes van gamende adolescenten. De resultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan een positieve (sociale) identiteitsontwikkeling van gamende adolescenten in een hybride wereld.

Welke onderzoeksmethoden worden gebruikt?

Dit promotieonderzoek heeft een praktijkgericht, mixed-methods design. Voor de kwantitatieve analyse maken we gebruik van longitudinale data van het Digital Youth project van Universiteit Utrecht. De kwalitatieve data wordt verzameld door symbolic netnography (een digitale variant van etnografisch onderzoek), interviews en participerende observaties met adolescenten en (professionele) opvoeders. In samenspraak met adolescenten en (professionele) opvoeders worden deze inzichten vertaald naar praktische handvatten.

De looptijd van het onderzoek is van september 2022 tot september 2026.

Wat levert het project op?

Het promotieonderzoek gaat verschillende wetenschappelijke publicaties opleveren. We vertalen onze resultaten samen met professionals, opvoeders en adolescenten naar praktische handvatten voor (professionele) opvoeders. De betrokken praktijkpartners en opleidingen geven deze wetenschappelijk onderbouwde inzichten en handvatten een passende plaats in hun curricula en werkwijzen.

Wie voeren het onderzoek uit?

Bas van Nierop, promovendus lectoraat Jeugd (HU) en Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen (UU).

Samenwerking met kennispartners

Dit promotieonderzoek betreft een samenwerking tussen Jeugdstudies, Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en het lectoraat Jeugd van Hogeschool Utrecht. De promotor is Prof. dr. Marloes Kleinjan (UU/Trimbos), copromotor vanuit de UU is Dr. Margot Peeters. De co-promotor vanuit lectoraat Jeugd is Dr. Saskia Wijsbroek.

Daarnaast zijn verschillende samenwerkingspartners aan dit promotieonderzoek verbonden, waaronder GGD regio Utrecht en Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal.

Vragen over dit project? Mail RKJGC@hu.nl.