Minding the gap

Het complexe samenspel tussen armoede en de mentale gezondheid van jongeren - naar een systeemaanpak

Niet alleen volwassenen, maar ook jongeren kunnen stress hebben om geld. Wanneer je geldzorgen hebt, kan je als jongere stress voelen, omdat je bijvoorbeeld niet mee kan doen met activiteiten. Binnen het project Minding the Gap wordt samen met jongeren, ouders, professionals en beleidsmakers onderzocht wat er allemaal mee speelt en hoe we de mentale gezondheid van jongeren die met geldzorgen leven kunnen verbeteren.

Doel

Het doel van het project is om inzicht te krijgen in het complexe systeem van mentaal welzijn en armoede onder jongeren. Daarnaast dient dit onderzoek als landelijke aanpak voor de verbetering van de mentale gezondheid van jongeren met geldzorgen. Hiervoor doen we een onderzoek met focus op mentaal welzijn onder jongeren armoede ervaren

Onderzoeksvragen

  • Hoe ziet het complexe adaptieve systeem dat leidt tot een slechtere mentale gezondheid van jongeren die in armoede opgroeien eruit en wat zijn belangrijke aangrijpingspunten om in dit systeem in te grijpen?
  • In hoeverre komen bestaande GezondIn-acties hiermee overeen?
  • In hoeverre worden GezondIn-acties geïmplementeerd zoals bedoeld, wat zijn barrières en faciliterende factoren?
  • Wat zijn onderliggende werkingsmechanismen van GezondIn- acties op het complexe adaptieve systeem, welke contextuele factoren dragen bij aan deze mechanismen?
  • Wat zijn belangrijke uitgangspunten van een Mental-Health-In systeembenadering die kan worden toegepast in buurten in heel Nederland om de mentale gezondheid van jongeren in armoede te verbeteren?

 

Methode

Om de bovenstaande onderzoeksvragen te beantwoorden worden diverse methoden gebruikt en het is in zes onderdelen opgedeeld. Er worden één-op-één interviews in de wijk gehouden om erachter te komen wat er speelt. Met onder andere die informatie wordt er een ‘complexiteitskaart’ gemaakt om de gevoelens van jongeren met geldzorgen beter te begrijpen. We bouwen panels op en interviewen professionals en beleidsmakers. Met deze gegevens kunnen we een actieplan maken en deze uittesten. De aanpak komt tot stand via het Factorenmodel (Causal Loop Diagram). Ook wordt er gebruik gemaakt van de methode Group Model Building. Dit allemaal met hetzelfde doel: de mentale gezondheid van jongeren met geldzorgen verbeteren.

Meer weten over dit project? Bekijk hier de site van de Universiteit Utrecht.

Wil je meewerken of heb je vragen over dit project? Mail naar mindingthegap@uu.nl