je brein de baas?! ‘Stress onder controle’

Wat is Je Brein de Baas?! ‘Stress onder controle’

Je Brein de Baas?! ‘Stress onder controle’ is een lespakket voor middelbare scholieren, gericht op het versterken van de mentale gezondheid, zowel tijdens als na de COVID-19 pandemie. Het lespakket, bestaande uit vier modules, is ontwikkeld door GGD regio Utrecht (GGDrU) en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NJC) in samenwerking met jongeren, docenten, psychologen en andere experts.

Waarom voeren we het project uit?

GGDrU wil met dit onderzoek weten hoe de ervaring is met het lespakket en wat volgens leerlingen en docenten de toegevoegde waarde is van het lespakket Je Brein de Baas?! ‘Stress onder controle’.

Welke onderzoeksmethoden worden gebruikt?

GGDrU heeft scholen in de provincie Utrecht die met Je Brein de Baas?! ‘Stress onder controle’ zouden gaan werken, benaderd met de vraag of zij willen deelnemen aan het onderzoek. Leerlingen en docenten werden na afronding van de lessen gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen. De ingevulde vragenlijsten zijn zowel kwantitatief als kwalitatief geanalyseerd.

Wat levert het project op?

De uitkomsten van dit project zullen worden gebruikt voor de doorontwikkeling van het lespakket Je Brein de Baas?! ‘Stress onder controle’.

Vragen over dit project? Mail RKJGC@hu.nl

Dit is een van onze Klein-en-Fijn projecten. Wilt u hier meer over weten of heeft u een idee voor een Klein-en-Fijn project? Klik dan hier.