projecten

Wat zijn de klein-en-fijn projecten?

Met Klein-en-Fijn projecten moeten relevante concrete vragen uit de praktijk worden beantwoord. Partners uit de Kenniswerkplaats vanuit praktijk, beleid, jeugdigen en ouders kunnen vragen voorleggen die met kortdurend praktijkgericht onderzoek kunnen worden beantwoord. Het kan gaan om bijvoorbeeld concrete onderwerpen rond de samenwerking tussen gezin, school en jeugdhulp of een verkenning naar de werkwijzen met betrekking tot gezinsplannen. De vraag is leidend voor de uitvoering van het onderzoek. De onderzoeksresultaten worden vertaald naar bruikbare handreikingen en tools voor praktijk en beleid. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een student of stagiaire onder supervisie van een onderzoeker.

Kenmerken

  • Duur project: maximaal zes maanden
  • Relevante, concrete onderwerpen, passend bij de missie van de Kenniswerkplaats
  • Uitvoering door studenten begeleid door onderzoekers
  • Resultaten: bruikbare handvatten en tools