Opbrengsten

onderzoek2

Opbrengsten Oogstdialoog Prestatiedruk

Naar aanleiding van de bevindingen uit het onderzoek Mentaal Kapitaal over wat (toekomstige) jeugdprofessionals kunnen doen om de maatschappelijke druk om goed te presteren te weerstaan of om te buigen zijn we in gesprek gegaan. De inzichten, ervaringen, tips en ideeën uit deze gesprekken zijn hier te lezen.

Het onderzoek Mentaal Kapitaal is nog in volle gang en richt zich nu op de samenwerking tussen jeugdigen, ouders, school en praktijkorganisaties. Interesse om op de hoogte te blijven of mee te werken aan het onderzoek? Mail dan kenniswerkplaatsJGC@uu.nl.

Studeren

Rapport Mentaal Kapitaal met aanbevelingen om stress en prestatiedruk onder jongeren terug te dringen.

Het onderzoeksproject Mentaal Kapitaal is uitgevoerd binnen de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal. In deze rapportage worden de bevindingen gepresenteerd van het eerste onderzoek. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de individuele, omgevings- en systeemfactoren die een rol spelen bij ongezonde schoolstress, prestatiedruk, schoolverzuim/thuiszitten en schooluitval.

Wil je alleen de highlights van het onderzoek lezen? Bekijk dan deze factsheet.
Ook voor jongeren is er een factsheet gemaakt.

jongeren klas

Wat zijn volgens jongeren op het voortgezet onderwijs risicofactoren voor schoolverzuim?

Lees in dit verslag wat risicofactoren zijn voor schoolverzuim. Met een gericht advies aan de professionals die betrokken zijn bij jongeren in het onderwijs.

Scriptie onderzoek student Sana el Yaagoubi (HU, verpleegkunde).

gesprek coach en jongere

Hoe ervaren meisjes op het voortgezet onderwijs schoolstress ten opzichte van jongens?

Jongeren ervaren veel stress door huiswerk en school, maar ervaren jongens en meisjes op het VO schoolstress hetzelfde? Student Gioia deed hier onderzoek naar en schreef dit verslag waarin ook wordt ingegaan op oorzaken, beschermende factoren en gevolgen van schoolstress.

Scriptie onderzoek student Gioia-Jaëlla Iedema (HU, verpleegskunde).

sociale steun van het gezin en school uitval

Sociale steun van het gezin en schooluitval

Heeft sociale steun effect op het verminderen van schooluitval? Lees hier de bevindingen en adviezen voor de praktijk.

Scriptie onderzoek student Dorien de Pater (HU, verpleegkunde).