nieuws

Themabijeenkomst 26 september

Themabijeenkomst Jongeren mentaal gezond online?!

Afgelopen september organiseerden wij samen met de Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad een themabijeenkomst omtrent de betekenis van gamen en sociale media voor de identiteitsontwikkeling van adolescenten in de hybride leefwereld. Dankzij de bijdragen van de deelnemers uit de zaal, de sprekers Anouk Tuijnman, Bas van Nierop, Ezra Sieffers, Hajo Krol en voorzitter Sara Langeveld kijken wij terug op een inspirerende middag.

Lees hier de terugblik

taylor-flowe-4nKOEAQaTgA-unsplash

Hoe krijgen we leerlingen weer 'aan'? 

Het welbevinden en de schoolmotivatie van leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs staat onder druk. In twee online Learn & Share sessies spraken ruim 400 onderwijsprofessionals in meer dan 40 gesprekken met elkaar over het veranderde gedrag van leerlingen na de coronacrisis. Wat zien docenten bij hun leerlingen en welke oplossingen hebben zij in het klaslokaal beproefd? En: hoe zorg je dat je als docent zelf overeind blijft?

N.a.v. deze sessies is een infographic gemaakt met handvatten om zelf op school verder te gaan met dit thema.

De dialoogsessies zijn mogelijk gemaakt door kenniscommunity NP Onderwijs en georganiseerd door het Lerarencollectief, Haarlem College, de VO-raad, de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal, Coalitie Welbevinden, CNV onderwijs, Sectorraad GO, het Nederlands Jeugdinstituut.

Bekijk de infographic

books, woman, girl-4118058.jpg

Boemerangbeleid in de jeugdzorg

Woensdag 14 juni hield Sharon Stellaard tijdens een online oogstdialoog over boemerangbeleid in de jeugdzorg, de spiegel voor aan 70 aanwezige ouders, jeugdprofessionals, beleidsmedewerkers, docenten, studenten en onderzoekers. Sharon liet ons zien dat in vijftig jaar jeugdbeleid de goede intenties min of meer hetzelfde zijn gebleven, maar beleidsdoelen niet zijn behaald.

Lees verder...

taylor-flowe-4nKOEAQaTgA-unsplash

Hoe krijgen we onze leerlingen weer ‘aan’? Save the date!

Wat kan jij als professional in het voortgezet onderwijs doen om leerlingen na een veelbewogen coronatijd weer te motiveren en activeren? Dat gaan we op 1 december met elkaar onderzoeken. Wat doe jij nu al? Wat weten we vanuit de wetenschap? Vanuit verschillende perspectieven willen we komen tot bruikbare oplossingen om onze leerlingen te helpen. Hierbij delen we onze kennis en ervaringen uit de onderwijspraktijk. Kom jij ook?

Lees verder...

Afbeelding1

Leerlingen leren omgaan met stress dankzij Je Brein de Baas?! ‘Stress onder controle’? 

“Je Brein de Baas?! Stress onder controle” is een lespakket over stress en mentaal welbevinden voor middelbare scholieren. Het lespakket is ontwikkeld door GGD regio Utrecht (GGDrU) en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Hierbij is er samengewerkt met jongeren, docenten, psychologen en andere experts. Het doel van de lessen is de mentale gezondheid van de leerlingen te versterken.

De GGDrU heeft de Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin gevraagd het eerste lespakket te evalueren met als centrale onderzoeksvraag Hoe hebben leerlingen en docenten het eerste lespakket ervaren?

Lees verder...

Podcast schoolstress en prestatiedruk

Podcast over schoolstress en prestatiedruk

In de podcast “Help ik heb schoolstress!” gaan Social work studenten Annick Boersma, Tim Wouters, Ilham Riani en Maud de Lange van Hogeschool Utrecht in gesprek met twee experts. Ervaringsdeskundige Ezra Sieffers en professional Jacqueline Breedijk vertellen over hun ervaringen met betrekking tot schoolstress, prestatiedruk, schooluitval en de samenwerkingen die kunnen ontstaan als hier bij een jongere sprake van is. Beluister hier de podcast.

De podcast “Schoolstress en prestatiedruk, hoe ga je er mee om?” van de Social work studenten is bedoeld om jongeren, ouders en professionals te informeren over schoolstress, prestatiedruk, schooluitval en knelpunten in de samenwerking. Deze podcast komt voort uit het project Mentaal Kapitaal van de Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal.

Lees verder...

Wat kun je als ouder doen om schoolstress en prestatiedruk bij jongeren tegen te gaan?

Eén op de vijf jongeren tussen 13 en 17 jaar zit niet lekker in zijn vel. Jongeren melden steeds vaker last te hebben van stress en prestatiedruk. Ook het schoolverzuim neemt toe. In sommige gevallen lopen de problemen zo hoog op dat er jeugdhulp nodig is. In deze video leer je wat je als ouder kan doen om dit te voorkomen.

De video is gemaakt door studenten Jessy van den Brink (HU) en Tamara Sjouw (UU) in samenwerking met onderzoekers, een jeugdprofessional en een ervaringsdeskundige ouder. Deze video komt voort uit het onderzoeksproject Mentaal Kapitaal.

Lees verder...

Jeugd-en-gezin-centraal

Hoe vertaal je wetenschap naar de praktijk?

Hoe zorg je ervoor dat professionals uit de praktijk écht aan de slag kunnen met kennis die voortkomt uit onderzoek? En wat komt daarbij kijken? Om dit beter in kaart te brengen voor het project Mentaal Kapitaal vroeg de Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal aan student Communicatie Jessy van den Brink dit te onderzoeken binnen een afstudeeropdracht. Middels deskresearch en interviews leverde Jessy een eindrapport op met nuttige aanbevelingen en tools om toe te passen in ons onderzoek.

Lees verder...

Blog armoede

Terugblik themabijeenkomst opgroeien in armoede

Op 30 juni 2022 vond de themabijeenkomst over opgroeien in armoede plaats. Ongeveer 7 procent van de jongeren in Nederland in de leeftijd van 0-18 jaar leeft in gezinnen met armoede. Tijdens de bijeenkomst gingen we in op een aantal mooie voorbeelden van een preventieve aanpak onder jongeren, introduceerden we een onderzoek waar we de komende periode vanuit de Kenniswerkplaats aan bijdragen en we gingen met elkaar in gesprek over wat we nog niet weten en wat er nodig is.

Lees verder...

Group of happy children lying on green grass outdoors in spring park

Ontwikkeling mentale gezondheid jeugd

Op verzoek van Guus Schrijvers schreef Marloes Kleinjan voor een special over jeugdhulp een overzicht van ontwikkelingen in mentale gezondheid van de jeugd. Van 2018 tot nu, inclusief de ontwikkelingen tijdens corona. Tevens een pleidooi om te investeren in welbevinden en veerkracht, zowel als basis voor de jeugd zelf als vanuit maatschappelijke systemen.

Lees verder...

Vrouw met stress

Hoe werkt uw school aan het mentaal welbevinden van leerlingen?

Voor het onderzoek Mentaal Kapitaal zijn wij op zoek naar basis- en middelbare scholen in de provincie Utrecht die hun ervaringen in de aanpak van stress, prestatiedruk, schoolverzuim en schooluitval met ons willen delen. Met dit onderzoek vergroten we kennis over veelbelovende initiatieven, zodat scholen en gemeenten van elkaar kunnen leren. We doen ook graag iets terug voor de scholen die deelnemen aan het onderzoek.

Lees verder...

jongen op straat

Terugblik Voor de Jeugd Dag 2021 

Op 27 september was de Voor de Jeugd Dag 2021. Dé dag voor iedereen die samen wil werken om álle kinderen van Nederland een veilige, gezonde en kansrijke toekomst te geven. Dit jaar was het thema Mentaal welbevinden. Tijdens deze dag kreeg de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal (RKJGC) de gelegenheid om te vertellen over het project Mentaal Kapitaal.

Lees verder...

Studeren

Ons rapport vanuit onderzoek Mentaal Kapitaal is uit!

Het rapport presenteert de bevindingen vanuit het eerste onderzoek met aanbevelingen om stress en prestatiedruk onder jongeren terug te dringen. Het onderzoeksproject Mentaal Kapitaal is uitgevoerd binnen de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal. Doel van dit project is om inzicht te krijgen in de individuele, omgevings- en systeemfactoren die een rol spelen bij ongezonde schoolstress, prestatiedruk, schoolverzuim/thuiszitten en schooluitval.

Lees verder...

Nieuws mentaal kapitaal 1

Mentaal Kapitaal: Waar jeugd en onderzoek elkaar ontmoeten

Maandag 27 september is de Voor de Jeugd Dag. Op deze dag zullen Ezra Sieffers, Liesbeth Meuwissen, Margot Peeters, Nely Sieffers en Suzan Doornwaard tijdens een talkshow onder leiding van Kim Coppes ervaringen en bevindingen delen over (het voorkomen) van schoolstress, prestatiedruk en schooluitval.

Lees verder...

Mentaal kapitaal

Mentaal Kapitaal: Echt het gesprek aan durven gaan 

Tijdens een bijeenkomst van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal werden de eerste resultaten van het project Mentaal Kapitaal gepresenteerd. Hier werd ingegaan op risico- en beschermende factoren gericht op de thema’s: stress, prestatiedruk, schoolverzuim en schooluitval.

Lees verder...