nieuws

Blog armoede

Terugblik themabijeenkomst opgroeien in armoede

Op 30 juni 2022 vond de themabijeenkomst over opgroeien in armoede plaats. Ongeveer 7 procent van de jongeren in Nederland in de leeftijd van 0-18 jaar leeft in gezinnen met armoede. Tijdens de bijeenkomst gingen we in op een aantal mooie voorbeelden van een preventieve aanpak onder jongeren, introduceerden we een onderzoek waar we de komende periode vanuit de Kenniswerkplaats aan bijdragen en we gingen met elkaar in gesprek over wat we nog niet weten en wat er nodig is.

Lees verder...

Group of happy children lying on green grass outdoors in spring park

Ontwikkeling mentale gezondheid jeugd

Op verzoek van Guus Schrijvers schreef Marloes Kleinjan voor een special over jeugdhulp een overzicht van ontwikkelingen in mentale gezondheid van de jeugd. Van 2018 tot nu, inclusief de ontwikkelingen tijdens corona. Tevens een pleidooi om te investeren in welbevinden en veerkracht, zowel als basis voor de jeugd zelf als vanuit maatschappelijke systemen.

Lees verder...

Vrouw met stress

Hoe werkt uw school aan het mentaal welbevinden van leerlingen?

Voor het onderzoek Mentaal Kapitaal zijn wij op zoek naar basis- en middelbare scholen in de provincie Utrecht die hun ervaringen in de aanpak van stress, prestatiedruk, schoolverzuim en schooluitval met ons willen delen. Met dit onderzoek vergroten we kennis over veelbelovende initiatieven, zodat scholen en gemeenten van elkaar kunnen leren. We doen ook graag iets terug voor de scholen die deelnemen aan het onderzoek.

Lees verder...

jongen op straat

Terugblik Voor de Jeugd Dag 2021 

Op 27 september was de Voor de Jeugd Dag 2021. Dé dag voor iedereen die samen wil werken om álle kinderen van Nederland een veilige, gezonde en kansrijke toekomst te geven. Dit jaar was het thema Mentaal welbevinden. Tijdens deze dag kreeg de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal (RKJGC) de gelegenheid om te vertellen over het project Mentaal Kapitaal.

Lees verder...

Studeren

Ons rapport vanuit onderzoek Mentaal Kapitaal is uit!

Het rapport presenteert de bevindingen vanuit het eerste onderzoek met aanbevelingen om stress en prestatiedruk onder jongeren terug te dringen. Het onderzoeksproject Mentaal Kapitaal is uitgevoerd binnen de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal. Doel van dit project is om inzicht te krijgen in de individuele, omgevings- en systeemfactoren die een rol spelen bij ongezonde schoolstress, prestatiedruk, schoolverzuim/thuiszitten en schooluitval.

Lees verder...

Nieuws mentaal kapitaal 1

Mentaal Kapitaal: Waar jeugd en onderzoek elkaar ontmoeten

Maandag 27 september is de Voor de Jeugd Dag. Op deze dag zullen Ezra Sieffers, Liesbeth Meuwissen, Margot Peeters, Nely Sieffers en Suzan Doornwaard tijdens een talkshow onder leiding van Kim Coppes ervaringen en bevindingen delen over (het voorkomen) van schoolstress, prestatiedruk en schooluitval.

Lees verder...

Mentaal kapitaal

Mentaal Kapitaal: Echt het gesprek aan durven gaan 

Tijdens een bijeenkomst van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal werden de eerste resultaten van het project Mentaal Kapitaal gepresenteerd. Hier werd ingegaan op risico- en beschermende factoren gericht op de thema’s: stress, prestatiedruk, schoolverzuim en schooluitval.

Lees verder...