missie en visie

WAT IS ONZE MISSIE EN VISIE?

Missie
De RKJGC wil meehelpen aan het zo gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden van alle jeugdigen in vier Utrechtse jeugdregio's. Hiervoor zijn de wensen van de ouders en jeugdigen belangrijk. Om de mogelijkheden voor het opgroeien en opvoeden te versterken willen we de leefwerelden waarin jeugdigen en gezinnen leven meer en beter met elkaar verbinden. De leefwerelden zijn gezin/familie, buurt/wijk, opvang/school, hobby/sportclubs en de digitale wereld. Bij elkaar noemen we deze leefwerelden 'de pedagogische basis' omdat ze samen nodig zijn voor het opgroeien en opvoeden van jeugdigen en hun gezinnen.

Deze pedagogische basis kan ook meer verbonden worden met de (specialistische) jeugdhulp en de jeugdbescherming en - reclassering. Daardoor kunnen we beter zorgen dat problemen niet ontstaan. Als er wel problemen ontstaan, kunnen we snel handelen en met elkaar voorkomen dat ze groter worden. Om al die verbindingen te kunnen versterken werken we samen als ouders/jeugdigen, praktijk/beleid en opleiding/onderzoek.

Visie
De RKJGC is een netwerkorganisatie waarbinnen partners zoals ouders / jeugdigen, professionals en bestuurders vanuit praktijk/beleid, docenten en studenten vanuit de opleidingen en onderzoekers samen onderzoeken, leren en verbeteren. Onderwerpen over gezond, veilig en kansrijk opgroeien en opvoeden zijn opgehaald en staan in de kennisagenda.

Naar de onderwerpen voeren we samen 'praktijkgericht onderzoek' uit. Dat betekent dat de onderwerpen uit de praktijk komen en dat de uitkomsten van het onderzoek door de praktijk kunnen worden gebruikt om de praktijk te verbeteren. We gebruiken hierbij de wensen en kennis van ouders en jeugdigen, kennis en ervaring van professionals en theorie en kennis uit onderzoek. We werken met het onderzoek gelijkwaardig samen aan kennis, samen leren, samen verbeteren en aan producten. De resultaten uit de onderzoeken delen we voor gebruik in de praktijk, het beleid en de opleidingen in verschillende vormen (bv. via presentaties, workshops, lezingen, artikelen, podcast).