Mentaal Kapitaal: Waar jeugd en onderzoek elkaar ontmoeten

Nieuws mentaal kapitaal 1

Maandag 27 september is de Voor de Jeugd Dag. Op deze dag zullen Ezra Sieffers, Liesbeth Meuwissen, Margot Peeters, Nely Sieffers en Suzan Doornwaard tijdens een talkshow onder leiding van Kim Coppes ervaringen en bevindingen delen over (het voorkomen) van schoolstress, prestatiedruk en schooluitval. Deze ervaringen en bevindingen komen voort uit het onderzoek Mentaal Kapitaal van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal.

Het thema van de Voor de Jeugd Dag is Mentaal Welbevinden: Geef elkaar tijd en ruimte! Dit thema sluit naadloos aan op het onderzoek Mentaal Kapitaal. Binnen dit project wordt gekeken hoe jongeren beter ondersteund kunnen worden in hun omgang met schoolstress en prestatiedruk én hoe schoolverzuim teruggedrongen kan worden. School is een belangrijke verbindende factor in het leven van jongeren; het is daarom van groot belang dat zij zich prettig en veilig voelen op en rondom school en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wat hebben jongeren hiervoor nodig en welke factoren dragen bij aan het veerkrachtiger maken van jongeren?

In de sessie op de Voor de Jeugd Dag blikken de sprekers terug op wat we weten uit de literatuur en verbinden we deze kennis aan ervaring uit de praktijk. Zij gaan in gesprek met jongeren en professionals om van hen te horen wat er volgens hen moet veranderen om stress en schoolverzuim onder jongeren tegen te gaan.

Deelnemen aan deze online sessie? Meld je hier aan en ga om 12.15 uur naar de sessie “Mentaal Kapitaal; waar jeugd en onderzoek elkaar ontmoeten” in WesterLiefde.