Leerlingen leren omgaan met stress dankzij Je Brein de Baas?! ‘Stress onder controle’?

Klein-en-Fijn project Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal

“Je Brein de Baas?! Stress onder controle” is een lespakket over stress en mentaal welbevinden voor middelbare scholieren. Het lespakket is ontwikkeld door GGD regio Utrecht (GGDrU) en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Hierbij is er samengewerkt met jongeren, docenten, psychologen en andere experts. Het lesmateriaal  bestaat uit vier lessen over de werking van het brein, het effect van stress op gevoelens en je lichaam én hoe je hier invloed op kan uitoefenen. Naast films met informatie zijn er opdrachten voor zelfreflectie, experiment en uitwisseling. Zo krijgen leerlingen meer inzicht in zichzelf en anderen. Het doel van de lessen is de mentale gezondheid van de leerlingen te versterken. De GGDrU heeft de Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin gevraagd het eerste lespakket te evalueren met als centrale onderzoeksvraag Hoe hebben leerlingen en docenten het eerste lespakket ervaren?

Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen en docenten enthousiast zijn over het lespakket. Meer dan driekwart heeft nieuwe ideeën gekregen hoe om te gaan met stress. Lees hier het volledige rapport over dit onderzoek en bekijk hier de factsheet.

De resultaten zijn gepresenteerd bij Jeugd in Onderzoek en in Split bij het Europese jeugdgezondheidscongres (EUSUHM).

De uitkomsten van dit onderzoek zijn gebruikt voor de doorontwikkeling van het lespakket Je Brein de Baas?! ‘Stress onder controle’. Daarnaast heeft het NCJ het gebruikt bij de ontwikkeling de twee nieuwe lessenseries; “Makkelijker Leren” en “Gelukkig in de Groep”.

Het lesmateriaal Je Brein de Baas?!is kosteloos beschikbaar via deze link en hier lees je meer over het Klein-en-Fijn project Je Brein de Baas?! ‘Stress onder controle’.

Afbeelding: Liesbeth Meuwissen, Split EUSUHM 2022