Scripties

Jeugd en gezin centraal kenniswerkplaats

Handleiding voor en over jongerenparticipatie

Jongerenparticipatie is de betrokkenheid en actieve participatie van jongeren in besluitvormingsprocessen die hun leven beïnvloeden. Waarom is dit belangrijk? En hoe zorg je voor de juiste vorm van betrokkenheid? Minout Mink heeft het allemaal uitgelegd in onderstaande handleiding.

Bekijk hier de handleiding!

Minout Mink (HU, Ecologische Pedagogiek)

gesprek coach en jongere

Preventieve zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas: perspectieven van Turkse en Marokkaanse ouders en jeugdgezondheidszorgverleners

Op welke manier kan de preventieve zorg aan kinderen met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond die lijden aan overgewicht of obesitas het beste aansluiten bij de behoeften van de ouders van deze kinderen?

Lees verder...

Scriptie onderzoek (HU, Verpleegkunde).

books, woman, girl-4118058.jpg

Schoolstress en Prestatiedruk bij Adolescenten Voorkomen of Verminderen

Er is weinig bekend over de aanpak van scholen om deze problemen te voorkomen of te verminderen en wat exact de werkzame elementen zijn.

Lees hier de uitkomsten van het onderzoek.

Scriptie onderzoek student Ellen Braakhekke (UU, Mater Youth Studies).

jongeren klas

Wat zijn volgens jongeren op het voortgezet onderwijs risicofactoren voor schoolverzuim?

Lees in dit verslag wat risicofactoren zijn voor schoolverzuim. Met een gericht advies aan de professionals die betrokken zijn bij jongeren in het onderwijs.

Scriptie onderzoek student Sana el Yaagoubi (HU, Verpleegkunde).

gesprek coach en jongere

Hoe ervaren meisjes op het voortgezet onderwijs schoolstress ten opzichte van jongens?

Jongeren ervaren veel stress door huiswerk en school, maar ervaren jongens en meisjes op het VO schoolstress hetzelfde? Student Gioia deed hier onderzoek naar en schreef dit verslag waarin ook wordt ingegaan op oorzaken, beschermende factoren en gevolgen van schoolstress.

Scriptie onderzoek student Gioia-Jaëlla Iedema (HU, verpleegskunde).

sociale steun van het gezin en school uitval

Sociale steun van het gezin en schooluitval

Heeft sociale steun effect op het verminderen van schooluitval? Lees hier de bevindingen en adviezen voor de praktijk.

Scriptie onderzoek student Dorien de Pater (HU, verpleegkunde).

Deze werken zijn als studieopdracht tot stand gekomen onder begeleiding van onderzoekers en/of docenten. Voor alle projecten is ethische toestemming gegeven door een of meerdere betrokken onderzoeksinstanties. Dit werk heeft echter geen peer-review proces ondergaan waardoor conclusies en bevindingen als zodanig gelezen moeten worden.