Rapporten

Factsheet en rapport

Mentaal Kapitaal: deelonderzoek over het verbeteren van samenwerking

Hoe kan de samenwerking in de hulp bij schoolstress, prestatiedruk, schoolverzuim en schooluitval worden verbeterd? Daar gaat dit deelonderzoek van Mentaal Kapitaal over. Het onderzoek is gehouden met diverse focusgroepen bestaande uit professionals, ouders en jongeren met school gerelateerde problematiek.

N.a.v. deze focusgroepen is een rapport geschreven en is er een factsheet gemaakt met de onderzoeksresultaten en take-aways.

Lees meer over Mentaal Kapitaal.

Je brein de baas

Leren over stress en gevoelens: ervaringen met het lespakket Je Brein de Baas?!

Je Brein de Baas?! ‘Stress onder controle’ is een lespakket voor middelbare scholieren, gericht op het versterken van de mentale gezondheid. Het doel van dit onderzoek is te achterhalen wat volgens leerlingen en docenten de toegevoegde waarde is van het lespakket Je Brein de Baas?! ‘Stress onder controle’.

Lees hier het eindrapportage.

Vertaling wetenschap naar praktijk

Hoe vertaal je wetenschap naar de praktijk (en beleid)? 

Onderzoeken die gedaan worden zijn vaak waardevol voor de samenleving. Het kan helpen om de zorg te verbeteren of een systeemverandering te realiseren. Alleen zijn niet alle onderzoeken toegankelijk voor de professionals uit de praktijk. Het kan lastig voor hen zijn om de adviezen toe te passen in hun dagelijkse werk. Zoals een schoolpsycholoog aangaf: ‘’De vertaling naar praktijk ontbreekt vaak’’.

Dus hoe zorg je ervoor dat professionals uit de praktijk écht aan de slag kunnen met de wetenschappelijke kennis? En wat komt daarbij kijken? Dat lees je terug in het onderzoek van onze communicatiemedewerker.

Studeren

Rapport Mentaal Kapitaal met aanbevelingen om stress en prestatiedruk onder jongeren terug te dringen.

Het onderzoeksproject Mentaal Kapitaal is uitgevoerd binnen de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal. In deze rapportage worden de bevindingen gepresenteerd van het eerste onderzoek. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de individuele, omgevings- en systeemfactoren die een rol spelen bij ongezonde schoolstress, prestatiedruk, schoolverzuim/thuiszitten en schooluitval.