oogstdialogen

jongen op straat

Opbrengsten Oogstdialoog 'Minding the Gap'

Leven met geldzorgen kan grote invloed hebben op de mentale gezondheid van jongeren. Stress en geldzorgen van ouders kunnen doorsijpelen en meespelen in hoe een jongere zich voelt. Ook speelt geld, en het tekort hieraan, een rol in de mogelijkheden van jongeren en hun (sociale) ontwikkeling.

Tijdens de oogstdialoog op 7 december presenteerde promovenda Isabel Koopmanschap het project Minding the Gap: een onderzoek naar het verbeteren van de mentale gezondheid van jongeren die te maken hebben met geldzorgen. Vervolgens gingen deelnemers vanuit verschillende perspectieven in gesprek over de relatie tussen armoede en de mentale gezondheid van jongeren.

Lees de terugkoppeling of lees meer over het project Minding the Gap.

gesprek coach en jongere

Opbrengsten Oogstdialoog 'Op het kruispunt tussen jeugdhulp, zorg en welzijn'

De begeleiding van kinderen met een chronische ziekte vindt plaats op het kruispunt tussen jeugdhulp, zorg en welzijn. De kinderen hebben niet alleen medische zorg nodig maar ook coaching; niet alleen op medisch gebied maar ook daarbuiten; niet alleen in het ziekenhuis maar ook thuis. Bovendien hebben naast de kinderen zelf vaak ook hun ouders, broertjes en zusjes en anderen in hun directe omgeving ook ondersteuning nodig. Hoe organiseer je dat?

De inzichten, ervaringen, tips en ideeën uit deze gesprekken zijn hier te lezen.

Vertaling wetenschap naar praktijk

Opbrengsten Oogstdialoog 'Uitval die niemand wil'

De uitval van Young Professionals uit de jeugdzorg is groot. Te veel professionals die in hun werk te maken hebben met heftige situaties rond huiselijk- en seksueel geweld lijken binnen 1 of 2 jaar nadat ze begonnen zijn uit te vallen. Tijdens deze oogstdialoog presenteerde social work student Noelle Lith van de Hogeschool Utrecht resultaten uit haar onderzoek naar
de vraag wat de opleiding kan doen om studenten beter om te leren gaan met heftige ervaringen rond huiselijk- en seksueel geweld.

De inzichten, ervaringen, tips en ideeën uit deze gesprekken zijn hier te lezen.

onderzoek2

Opbrengsten Oogstdialoog Prestatiedruk

Naar aanleiding van de bevindingen uit het onderzoek Mentaal Kapitaal over wat (toekomstige) jeugdprofessionals kunnen doen om de maatschappelijke druk om goed te presteren te weerstaan of om te buigen zijn we in gesprek gegaan.

De inzichten, ervaringen, tips en ideeën uit deze gesprekken zijn hier te lezen.