Kennisproducten

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal (RKJGC) ontwikkelt relevante producten voor jeugdigen en ouders, beleid, onderwijs, praktijk en opleiding en onderzoek. De kennisproducten zijn terug te vinden in het linkermenu.

Bekijk ons meest recente kennisproduct:

Mentaal Kapitaal: deelonderzoek over het verbeteren van samenwerking

Hoe kan de samenwerking in de hulp bij schoolstress, prestatiedruk, schoolverzuim en schooluitval worden verbeterd? Daar gaat dit deelonderzoek van Mentaal Kapitaal over. Het onderzoek is gehouden met diverse focusgroepen bestaande uit professionals, ouders en jongeren met school gerelateerde problematiek.

N.a.v. deze focusgroepen is een rapport geschreven en is er een factsheet gemaakt met de onderzoeksresultaten en take-aways.