Kennisproducten

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal (RKJGC) ontwikkelt relevante producten voor jeugdigen en ouders, beleid, onderwijs, praktijk en opleiding en onderzoek. De kennisproducten zijn terug te vinden in het linkermenu.

Bekijk ons meest recente kennisproduct:

Artikel Mentaal Kapitaal gepubliceerd in Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

“Prestatiedruk en schoolstress bekeken vanuit verschillende perspectieven - Een cocreatie door praktijk, onderwijs, beleid, ervaring en onderzoek” vanuit het onderzoek Mentaal Kapitaal, is 15 september jl. gepubliceerd in het JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg. Dit artikel geeft naast de resultaten uit het onderzoek ook aanbevelingen voor de praktijk; bijvoorbeeld over mentorschap, alternatieve toetsvormen en talentontwikkeling.

Lees hier het volledige artikel.