bijeenkomsten

Themabijeenkomst opgroeien in armoede

Ongeveer 7 procent van de jongeren in Nederland in de leeftijd van 0-18 jaar leeft in gezinnen met armoede. Jongeren die opgroeien in armoede hebben een verhoogd risico op mentale problemen. Ze voelen zich minder gelukkig. Mentale problemen op jonge leeftijd leiden vaak tot mentale problemen op volwassen leeftijd, daarom is preventie van mentale problemen op jonge leeftijd van belang.

Tijdens de bijeenkomst gaan we in op een aantal mooie voorbeelden van een preventieve aanpak van armoede onder jongeren. Daarnaast introduceren we een onderzoek waar we de komende periode vanuit de Kenniswerkplaats aan bijdragen. We gaan met elkaar in gesprek over wat we nog niet weten, wat er nodig is en we wisselen ervaringen en kennis uit.

Dagvoorzitter

Carolien Plevier

Programma

15.30 uur - Opening en welkom 

15.35 uur - Wat zeggen de cijfers?
Iris de Putter

15.45 uur - Onderzoek mentale gezondheid van jongeren die opgroeien in armoede
Margot Peeters

15.55 uur - Inspiratie uit de praktijk

Inzet ervaringskennis en 'Kansrijk Liendert'
Interview met Dagmar Niewold

16.10 uur - Pauze

Financieel Spreekuur MBO Amersfoort
Susan Pepping

16.35 uur - In gesprek

Deelsessies: in een divers gezelschap in gesprek over de volgende onderwerpen:

  1. Wat is de relatie tussen mentale gezondheid en armoede?
   Met Margot Peeters
  2. Inzetten van ervaringskennis om armoede te bestrijden.
   Met Dagmar Niewold
  3. Hoe kunnen jongeren in de overgang van 18- naar 18+ ondersteund worden in de veranderde financiële verantwoordelijkheid?
   Met Susan Pepping

17.00 uur - Afsluiting